بسم الله الرحمن الرحیم

به خانم ها توصیه میشود:

هر آنچه نیاز دارید را از شوهرتان بخواهید.مردهادوست دارند مورد نیاز همسرشان باشند و اینکه نیازهای همسرشان را برآورده کنند احساس غرور و قدرت میکنند.#آقایان_بدانن

"مـردانی که زنـان را فـراری می‌دهنـد...!"

مردان بسیار جدی و سرد!

غرق شدن بیش از حد در کار خود!

بی‌احترامی به زن، حتی به شوخی!

مردانی که از رابطه جنسی فراری‌اند!

همیشه در سفر بودن و بی‌توجهی به زن!