بسم الله الرحمن الرحیم

خانم خوبم، کمکم کن برای فرزندانم یک قهرمان باشم. 
از من و از کارهای خوبی که کرده ام تعریف کن. فقط از کاستی هایم حرف نزن. 
نیاز دارم که من هم همین را از تو بشنوم:« که دوستم داری و به عنوان یک شوهر و یک پدر به من افتخار می کنی». 
یک شوهر به تحسین و احترام دائم نیاز دارد. مشتاق است که بخش عمده آن را از همسرش دریافت کند. 
به شوهرت احترام بگذار. علی رغم همه کمبودهایش 
اگر فکر می کنی اشتباه می کنم. راهنمایی ام کن تا به سمتی که فکر می کنی درست است بروم. 
نخواه که بر من مسلط شوی و مرا به آن سو بکشانی. 
وقتی دارم از خودم انتقاد می کنم. وقتش نیست که بارم کنی. 
یکی از علل مهم انکه مردان خانه های خود را ترک می کنند بخاطر ان است که زنانشان نق می زنند 
هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضا نمی کند چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند 
گریه کردن واسه مرد نشانه ناتوانی و ضعفشه 
من از آشپزی تجملی تو خوشم می آید. اما این آشپزی دارد مانع تنهایی و خلوت گاه و بیگاه مان می شود