بسم الله الرحمن الرحیم

هیچوقت خجالت نکشید و از داشته ها و نداشته هاتون رنج نبرید چون ما ارزش بسیار بالایی داریم که خودمون آگاه نیستیم...

عادت نکنیم به پولدار بهتر از بی پول نگاه کنیم ، عادت نکنیم دنبال مارک در لباس و کیف دوستمون باشیم وکلاس وبی کلاسی  رو در لباس و مادیات نبینید ...

به تمام انسانها با تمام باورها و مذهبهاشون احترام بگذارید چون خالق اونها هم خالق ما هست...احترام و عشق و محبت و مهربانی لازمه موفقیت در این راه است...


خودت رو آنطورکه هستی بپذیر و دوست داشته باش...به چیزایی که داری نگاه کن و ازشون لذت ببر...چیزهایی هم که نداری مهم نیست مهم داشته هاست چرا که خیلیا هستن حسرت داشتن داشته های شمارو دارن...

اگر انسانها به جای اندیشیدین به نداشته هایشان به داشته هایشان فکر میکردند بی شک خوشبخت ترین فرد روی زمین بودند